המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
חזון המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 

 

 

 

להשכרת כיתות אודיטוריום  

 

 

המרכז הישראלי מגייס בתי ספר לתכניות "על מה דע " ו "מצוינות 2000" לשנת הלימודים תשע"חתחרות חקר החלל והאסטרונומיה שנה"ל תשע"ז
אירוע הגמר של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה שנה"ל תשע"ז יתקיים בתאריך 29.1.17,
ב' בשבט תשע"ז, בקמפוס "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" בירושלים