המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
חזון המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 

 

 

להשכרת כיתות אודיטוריום  

 

 תחרות חקר החלל והאסטרונומיה שנה"ל תשע"ז
אירוע הגמר של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה שנה"ל תשע"ז יתקיים בתאריך 29.1.17,
ב' בשבט תשע"ז, בקמפוס "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" בירושלים