המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 יישומטיקה – יישומונים ושיעורים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים

 במהלך השנים האחרונות פותחו במכון למצוינות בהוראה יישומונים רבים, המתאימים ללימוד חלק נכבד מתכנית הלימודים במתמטיקה בבתי-הספר היסודיים. בבסיס תפיסת הפיתוח עמד הרצון לסייע לכל מורה להציג את חומר הלימוד בדרך המשלבת חווייתיות, יצירתיות, ויזואליות ואינטראקטיביות. ייחודם של היישומונים שפותחו הוא בין השאר בכך שהם מאפשרים לבנות בהם שיעורים, לשמור אותם כקובץ ולפתוח אותם לאחר מכן בכיתה. לחלק מהיישומונים מצורפים שיעורים מתאימים אשר פותחו באופן ייעודי, תוך ניסיון לטפל בנושאי הלימוד באופן המפתח חשיבה והבנה עמוקה; בכל מקרה, כל מורה יכול לפתח ולבנות שיעורים נוספים בעצמו.

לאורך השנים הועברו עשרות השתלמויות למובילי מחוז, למדריכים, לרכזים ולמורים למתמטיקה; ההשתלמויות שילבו בין הגישה הפדגוגית שהוגדרה על-ידי הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך – גישת החקר, לבין השימוש האפקטיבי בכלי תקשוב וביישומונים הנדונים. המשתלמים השתמשו ביישומונים, בדקו אותם בכיתותיהם ואף בנו בעצמם שיעורים מרתקים המבוססים על היישומונים. ברצוננו להודות לכל המורים שהערותיהם סייעו לנו לשפר את היישומונים.

ניתן לרכוש מנוי שנתי לשימוש בחבילה הכוללת של היישומונים והשיעורים, הן במסגרת תכנית התקשוב והן באופן פרטי.   

לבירור פרטים ולרכישת מנוי נא לפנות לרינת צפדיה במייל rinats@excellence.org.il

 לאתר יישומטיקה