המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

חומרים של שלב ג'

תחרות חקר חלל-שלב ג - הנחיות לבניית דגם עברית  תחרות חקר חלל-שלב ג - הנחיות לבניית דגם עברית
תחרות חקר חלל-שלב ג - הנחיות לבניית דגם ערבית  תחרות חקר חלל-שלב ג - הנחיות לבניית דגם ערבית