המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

חידון וירטואלי מתמטי לכיתות ח'- סיכום מידע

ביום 5.12.2016 התקיים  חידון וירטואלי מתמטי לכיתות ח' – "צופן הכוכבים והירחים"

להלן שמות הזוכים:

 

מקום שלישי:      חט"ב מג'דל שמס

 מקום שני:           חט"ב איבטין        

מקום ראשון:       חט"ב חצ"ב , אלפי מנשה

   

ברכות לזוכים