המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מדינות המשתתפות בתכנית "מצוינות 2000" בחו"ל

New York
New Jersey
Connecticut
Pennsylvania
Massachusetts
Missouri
Illinois
Texas
Arizona
California