המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מערך השתלמויות מורי מועדון מדעי חוקר בשנת הלימודים תשע"ב

 

אירוע

תאריך

יום

שעה

מקום

1

אירוע פתיחה לכלל תלמידי המועדון

26.10.11

ד

12:00-13:30

וירטואלי

2

השתלמות מורים (חנוכה)

27.12.11

ג

9:00-18:00

הרצליה

3

השתלמות מורים + הכנת מורים לחידון וירטואלי

14.2.12

ג

16:00-20:00

וירטואלי

4

חידון וירטואלי – מפגש תלמידים

13.3.12

ג

12:00-14:00

וירטואלי

5

אירוע סיום

23.5.12

ד

פרטים ימסרו בהמשך השנה