המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

דברי יו"ר ההנהלה - שלומית עמיחי

ההון האנושי הינו המשאב הלאומי החשוב ביותר של מדינת ישראל. פיתוחו מותנה בטיפוח המצוינים שבתלמידינו בפרט, והשקעה במצוינות בחינוך בכלל.
 
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך נוסד מתוך מטרה לתת מענה חינוכי הולם לתלמידים המצוינים במערכת החינוך וכן על מנת ליצור תרבות של מצוינות בית-ספרית, בכל מגזרי מערכת החינוך ברחבי הארץ, תוך מתן דגש מיוחד על עיקרון של שוויון בהזדמנויות הניתנות לכל ילד ולכל מוסד.
על פי תפיסת עולמנו, מצוינות הינה השאיפה למיצוי הפוטנציאל, תוך גילוי נכונות למאמץ ולהשקעה להגשמת שאיפה זו.

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בנה את מבנה פעילויותיו על בסיס תפיסה הוליסטית מתוך יעד ליצור תשתיות חינוכיות הולמות לטיפוח המצוינים בפרט ותרבות המצוינות בכלל. תפיסה זו באה לידי ביטוי בכלל מפעלינו החינוכיים בארץ ובעולם.
אנו רואים במצוינים מובילי דרך למערכת כולה כקטר המוביל את הקרונות.

אנו מודים לכל שותפינו ותומכינו בארץ ובעולם המאפשרים לנו להצעיד את התלמידים והמורים "בשביל המצוינות".