המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

דבר מנכ"ל המרכז - ארנון איקן

מימושו הלכה למעשה של חזון המצוינות בחינוך, הן ברמה האישית והן בזו המערכתית, מושתת על שלושה יסודות - הקניית  הכלים המעשיים ליישומה של מצוינות זו, עידוד המוטיבציה למיצויה התמידי וטיפוח תרבות כוללת של מצוינות.

בכדי לעמוד בשלושת העקרונות הללו, שלושתם יחדיו וכל אחד לחוד, מפעיל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מגוון תוכניות ופעילויות, מקוריות וייחודיות.
תוכניות אלה מכוונות לאוכלוסיות השונות במערכת החינוך- מקבלי ההחלטות, מנהלים, מורים, תלמידים והורים והן יוצרות יחדיו מארג שלם המותאם באופן מיטבי לצרכים המשתנים של כל ישוב ובי"ס. 


טיפוח התלמידים המצוינים, יחד עם פיתוח תשתית כוללת של מצוינות, מאפשרים למצוינים למצות את עצמם ולמערכת כולה להשתפר באופן עקבי וכולל.