המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מחזון למציאות

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (לשעבר העמותה למצוינות בחינוך) נוסד בשנת 1987, במטרה לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב בני-נוער, תוך מתן הזדמנות שווה לכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה במדינת ישראל.

 

 

 

מטרות העל

  • מתן מענה לתלמידים המצוינים במערכת החינוך וטיפוח התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר.

  • העצמת סגלי החינוך המקומיים.

  • יצירת תרבות של מצוינות בית ספרית. 

  • הגברת המודעות לנושא טיפוח המצוינות
    במערכת החינוך.

 

 

 

 


דבר יו"ר ההנהלה – שלומית עמיחי

ההון האנושי הינו המשאב הלאומי החשוב ביותר של מדינת ישראל. פיתוחו מותנה בטיפוח המצוינים שבתלמידינו בפרט, והשקעה במצוינות בחינוך בכלל.
להמשך הדברים


דבר מנכ"ל המרכז – ארנון איקן

מימושו הלכה למעשה של חזון המצוינות בחינוך, הן ברמה האישית והן בזו המערכתית, מושתת על שלושה יסודות - הקניית  הכלים המעשיים ליישומה של מצוינות זו, עידוד המוטיבציה למיצויה התמידי וטיפוח תרבות כוללת של מצוינות. 
להמשך הדברים