המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

כנס הרצליהמושב המצוינות כערך לאומי

נייר העמדה שמציג המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 


סקר דעת הקהל שנערך על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לבדיקת תפיסת הציבור את המצוינות והשפעתה בתחומים שונים

מחקר מקנזי: "כיצד מערכות החינוך המובילות בעולם מגיעות לפסגה?"

      
                                                          קטעי עיתונות - כנס הרצליה

 

 

מר בוב אשר מקבל את פרס " מגן הרצל" 

60 השנים הבאות – כיוונים ויעדים לישראל ולעם היהודי

מצוינות כערך לאומי - תקצירי הנאומים בכנס הרצליה

מבוא:  mr. Robert H. Asher, Chairman, Society for Excellence through Education                                                
Dr. Jehuda Reinharz, President, Brandeis University

Mr. Tony Danker, McKinsey & Company’s Global Education Practice

מר חזקי אריאלי, מנכ"ל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מר מיקי קיסרי, מנהל המרכז לטיפוח המצוינות

Mr. Martin Kraar, President, Society for Excellence through Education – USA

פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע 

סיכום:  Mr. Lester Crown, President, Henry Crown & Co.

 

 

 

מידע נוסף על כנס הרצליה באתר האינטרנט: למידע נוסף על כנס הרצליה

 "המצוינות כערך לאומי"

 

כנס הרצליה שהתקיים זו השנה השמינית, בין התאריכים 20-23 בינואר 2008, נפתח השנה לראשונה, ובאופן חגיגי בכנסת ישראל.
כבכל שנה עסק הכנס במרכיבי החוסן הלאומי של מדינת ישראל בתחומי הבטחון, הכלכלה והחברה.
שיתוף הפעולה בין המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה לבין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך נמשך בהצלחה. המרכז התכבד, זו השנה השנייה ברציפות, בהובלת מושב המצוינות.

מושב המצוינות עסק השנה ב"מצוינות כערך לאומי", תוך שבחן האם קיימת מצוינות בחברה הישראלית כיום? והיכן? ומה ניתן לעשות, כחברה, כדי לבסס את מעמד המצוינות כערך לאומי מוביל.
בבסיסו של המושב עמדו השאיפה להרחיב את הדיאלוג החברתי בנושא המצוינות אל מעבר לזירה החינוכית, וההכרה החברתית בחשיבות שיתוף המערכות השונות בחברה הישראלית במהלך ערכי משולב - של השבת ערך המצוינות למרכז הבמה הציבורית, והחינוך בתוכה.

בין משתתפי המושב אשר נשאו דברים: מר בוב אשר יו"ר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך; פרופ' ריינהרץ, נשיא אוניברסיטת ברנדייס בארה"ב, אשר עסק בשישים שנות ציונות ומצוינות; מר טוני דנקר, נציג חברת הייעוץ הבינ"ל מקנזי, אשר הציג מחקר השוואתי בינ"ל אשר חשף את מרכיבי ההצלחה המשותפים למערכות החינוך המובילות בעולם; מר חזקי אריאלי, מנכ"ל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך אשר הציג את נייר העמדה שהוכן לכנס הרצליה; מר מיקי קיסרי, מנהל המרכז לטיפוח המצוינות במרכז הישראלי למצוינות בחינוך, אשר הציג את ממצאי סקר עמדות הציבור, בשאלת המצוינות בחברה הישראלית; מר מרטין קרר, נשיא המרכז הישראלי למצוינות בחינוך - ארה"ב; פרופ' זייפמן, נשיא מכון וייצמן, אשר הציג את תפיסת המחקר המדעי את המצוינות-כתהליך מתמשך ולא רק כיעד;ומר לסטר קראון, נשיא קראון תעשיות, אשר הדגיש את חשיבות חיזוק הקשרים בין יהדות ארה"ב למדינת ישראל.

מתוך ההכרה כי זירת החינוך, והחינוך למצוינות בפרט, הינם נדבכי מפתח בכל מהלך ערכי-לאומי, בבחינת חינוך מצוין בונה חברה מצוינת הבונה חינוך מצוין - הציגה חברת הייעוץ הבינלאומית, מקנזי, דו"ח מקיף והשוואתי בתחום החינוך. דו"ח מקנזי עוסק בקריטריונים המשותפים לכל מערכות החינוך המובילות בעולם ובוחן מנקודת מבט ארגונית וניהולית מהם הכלים היעילים ביותר לקידומה של מערכת חינוך, אל מול הכלים הפופולאריים ביותר - אך לאו דווקא היעילים. מר טוני דנקר, מבכירי החוקרים בתחום החינוך של חברת מקנזי, הקדים בדבריו וציין כי מדינת ישראל משקיעה בחינוך יותר מכל אחת מן המדינות המובילות בחינוך, אך מנגד, תוצאות ישראל במבחנים הבינ"ל בשנים האחרונות, מראות כי ישראל לא רק שאינה משפרת את מעמדה כי אם ממשיכה להתדרדר.

מר דנקר הציג את עיקרי תפיסת הדו"ח; מערכות החינוך המובילות מאופיינות ב: 1. מערכת סנון ובחירה קפדנית של כוח ההוראה הנכנס למערכת החינוך, תוך שמירה על מתח של היצע וביקוש. 2. מערכת הכשרת מורים מקצועית אשר פועלת בשני שלבים: ההכשרה המקצועית להוראה וליווי מקצועי לאחר ההכשרה לאורך כל שנות השרות במקצוע ההוראה. 3. מערכת ניטור ופיקוח המגיבה ב"זמן אמת". תפקידה כפול: איתור מורים הזקוקים לחיזוק מקצועי והעשרה ואיתור התלמידים הזקוקים לתשומת לב אישית - אם למניעת היווצרותם של פערים ואם לקידומם הפרטני.

מר דנקר התייחס לטענות הפופולאריות הרווחות בישראל ובעולם, לפיהן מספר תלמידים בכיתה והעלאת שכר המורים הם הפרמטרים המרכזיים בהם יש להשקיע ברפורמה. בניגוד לדעה הרווחת מוכיח דו"ח מקנזי, כי מערכות אשר השקיעו בפרמטרים אלו בלבד לא שיפרו את תוצאותיהן כלל.

סקר עמדות הציבור אותו הזמין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, הוצג על ידי מר מיקי קיסרי, מנהל המרכז לטיפוח המצוינות. הסקר דגם 600 נשאלים במדגם כלל ארצי. ממצאי הסקר מראים שרוב הציבור הישראלי מאמין כי שינוי מהותי בחינוך יעשה על ידי צמצום מספר התלמידים בכיתות והעלאת שכר המורים, אמונה העומדת בניגוד לניסיון המוכח של מערכות החינוך המצליחות בעולם.

נתון מעניין נוסף העולה מן הסקר הנו כי הציבור הישראלי, האופטימי מטבעו, מאמין כי מדינת ישראל התקדמה בשנים האחרונות וממשיכה לצמוח גם בשנים הבאות. לדעת הציבור הישראלי לחינוך למצוינות השפעה חיובית על הצמיחה והשיפור של המערכות החברתיות השונות (לדוגמא: חינוך למצוינות נתפס כגורם היכול להשפיע על ירידה ברמת האלימות ועליה במעמד הכלכלי).

נייר העמדה מטעם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, היה הנייר המרכזי אשר ליווה בצמידות את נושא המושב, "מצוינות כערך לאומי" ודן בחיבור מחויב המציאות, בין החינוך לחברה.
נייר העמדה הציף את אי ההלימה בין הצמיחה הכלכלית, היצירתיות ומצב המשק הישראלי לשנת 2008, אל מול הישגי החינוך המידרדרים לאורך השנים.

הטענה המרכזית אשר הוצגה בנייר העמדה היא כי הישגי ההווה נשענים על פירות החינוך מלפני שלושה עשורים ויותר. הנחה זו משרטטת מגמה מסוכנת של התדרדרות. בהנתן ההישגים החינוכיים הירודים כיום, קיימת סכנה ממשית למעמדה וחוסנה של מדינת ישראל בעוד עשרים, שלושים שנה.
 נייר העמדה קובע כי תהיה זו "אופטימיות מסוכנת" להניח כי ללא השקעה נכונה בתשתית החינוכית וללא ההתגייסות הכללית של מגוון הזירות בציבוריות הישראלית, תמשך מגמה זו של צמיחה, קידמה ויצירתיות במשק הישראלי.

מעל במת כנס הרצליה, קרא מנכ"ל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, מר חזקי אריאלי, להקמת מועצה לאומית למצוינות. המועצה תורכב מנציגי הזירות השונות בציבוריות הישראלית; מנהיגים חברתיים ופוליטיים, אנשי חברה ורוח, אקדמאים ואנשי עסקים, כלכלנים, תעשיינים, מחנכים ועוד, אשר יפעלו להטמעת ערך המצוינות בחברה הישראלית.

בין תפקידי המועצה יהיה לחבר מחדש את מערכת החינוך עם הזירות השונות בחברה הישראלית ולהגדיר סטנדרט לאומי למצוינות. המועצה תפעל לייצר דיאלוג בין המערכות השונות בציבוריות הישראלית ולבנות גשרים בין צרכי מערכת החינוך לצרכי המערכות הקולטות את תוצריה מתוך הבנה כי חברה מצוינת נשענת על חינוך מצוין וחינוך מצוין מוביל לחברה מצוינת.

מושב ה"מצוינות כערך לאומי", בכנס הרצליה 2008, העלה את המודעות והשיח הציבורי בנושא מצוינות בחינוך ובחברה במדרגה נוספת, עם הקריאה למהלך לאומי למצוינות - הקמת המועצה הלאומית למצוינות.


לכנס הרצליה 2007 לחץ/י כאן