המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע

 

 דברי מנהלת התיכון: אילנה נולמן