המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל תש"ע