המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

זוכי חידת ה"המרוץ לאי" של מעטפת "מצוינות בקשר ישיר"

להלן שמות הזוכים בחידה הבינלאומית "המרוץ לאי" אשר חיבר צבי שלם, ופורסמה במעטפת מצוינות בקשר ישיר במהלך חודש אוקטובר (המעטפה הראשונה לשנה"ל תש"ע):

בארץ:

מתן מינסקי- ז' 5, תיכון צומח גדרה, גדרה.
קרולין ח'ורי- ז' 1, אלחואר פסוטה, כפר פסוטה.
אבנר הררי- ה' 1, בי"ס ניר, קרית אונו.

הודעות נמסרו לזוכים, וישלחו להם פרסים כבכל שנה. שמותיהם יפורסמו במעטפת מצוינות בקשר ישירה הבאה, וכן באתר המרכז.

בי"ס שהצטיינו במיוחד במשלוח תשובות:

אלחואר פסוטה, כפר פסוטה
אורט הנרי רונסון, חולון
נתיב זבולון, מודיעין
ניר, קרית אונו

זוכי החידה בארה"ב הם:

New York-

Mickey
Jordan
Ethan

תודה לכל המשתתפים
 
המשך עבודה פוריה ומוצלחת