המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

קול קורא למחקרים אקדמיים

המכון למצוינות בהוראה מזמין חוקרים מהאקדמיה לראות בפעילויותינו החינוכית זירה למחקר ברמותיו השונות.

 

מטרתנו להעמיק את המחקר האקדמי בתחומי התמחותו של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ולקדם את המחקר האקדמי בארץ, הן בתחום הוראת מצוינים והן בתחום הטיפוח והקידום של המצוינות בחינוך.

 

המגוון הרב של תחומי העשייה והיקפם הגדול, מאפשרים ביצוע של מחקרים בנושאים מגוונים ומעניינים, ברמות שונות של העמקה. 

לפרטים: ד"ר אבי פולג בדוא"ל avip@excellence.org.il