המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

"בשביל המצוינות"

"שביל המצוינות" הינו מהלך חינוכי, קהילתי וייחודי אשר פותח על מנת ליצור מחויבות של כל הגורמים השותפים לטיפוח תרבות של מצוינות, דרך מערכת החינוך לקהילה כולה.
תהליך הנחלת ערכי המצוינות בחינוך נבנה נדבך אחר נדבך, תחילתו בבית הספר באמצעות תוכנית "מצוינות 2000" המיועדת לתלמידים המצטיינים והמובילים בשכבה והמשכו כיעד קהילתי כולל במסגרת "תוכנית מצוינות יישובית".
למהלך ייחודי זה, שותפים: המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, הנהגת הקהילה ומשרד החינוך.

 

מידע נוסף אודות שביל המצוינות  מידע נוסף אודות שביל המצוינות