המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

הכשרות

תיאור:

קורסי הכשרה לשימוש מיטבי בלוח החכם, ככלי המשרת ומעצים את הפדגוגיה. "השיעורים החכמים" הופכים את הכלי הטכנולוגי לכלי פדגוגי פורץ גבולות ודמיון.

הקורסים ניתנים בהיקף בסיסי (20/30 שעות) או מתקדם (60 שעות).

קהל היעד:

מנחי תקשוב / מורים / צוותי ניהול, מטעם:

 • משרד-החינוך
 • רשויות
 • רשתות בתי-ספר
 • בתי-ספר
 • מורים בשנת שבתון

 

ימי עיון/ הרצאות בכנסים

תיאור:

ימי עיון להטמעת פדגוגיה נתמכת טכנולוגיה של הלוח האינטראקטיבי. נושא כללי או דיסציפלינארי.

קהל היעד:

 • משרד-החינוך
 • רשויות
 • רשתות בתי-ספר
 • בתי-ספר

קורסי הלוח החכם

 

הקורסים השונים העוסקים בהכשרת מורים לשימוש בלוח החכם בדגש על היבטים פדגוגיים. הקורסים נבנו ופותחו במטרה לשלב באופן מרבי את הטכנולוגיה והתפיסה הפדגוגית, אותה אנו מטמיעים; זאת בהסתמך על הידע המקצועי והניסיון המצטבר של המכון למצוינות בהוראה והמרכז ללמידה מתוקשבת.

 

רציונאל פדגוגי

 

התפיסה הפדגוגית של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך שמה דגש על פיתוח וטיפוח של לומד עצמאי, בעל כישורי חשיבה גבוהים ומיומנויות מגוונות; זאת במקביל לטיפוח יכולות אישיותיות והעצמה אישית. פיתוח חומרי הלמידה ותפיסת ההוראה מבוססים על כגישות למידה מתקדמות(דוגמת הגישות הקונסטרוקטיביות) ועל עקרונות הפיתוח של פעילויות לימודיות לתלמידים מוכשרים ובעלי מוטיבציה, כפי שמופיעים בספרות המחקרית, וכן על הניסיון העשיר, מגוון ורב שנים של עבודה בשטח, עם אלפי מורים ותלמידים בארץ ובחו"ל.

 

תחומים לדוגמה, אותם מקדמת הגישה הפדגוגית האמורה, הם טיפוח יכולות למידה עצמאיות של התלמיד, במקביל לחיזוק יכולת של עבודה בצוות; הסקרנות, היצירתיות, העניין והמוטיבציה של התלמיד ללמידה בכלל ולאהבת התחומים המתמטיים והמדעיים בפרט.

 

תיאור הקורס:

 

במהלך הקורס ייחשפו המשתתפים לתפיסות הפדגוגיות של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, יכירו ויתנסו בהן; במקביל יומחשו, יודגמו ויתורגלו עקרונות בסיסיים לשילוב טכנולוגיות הלוח החכם בדרכי ההוראה והלמידה, באופן התומך ומחזק את עקרונותיה ויתרונותיה של הפדגוגיה.

 

 • שילוב בין הטכנולוגיה לבין התפיסה הפדגוגית של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
 • פיתוח יכולותיו של המשתלם לבניית שיעורים בלוח החכם, באופן התומך ומחזק את עקרונותיה ויתרונותיה של הפדגוגיה.
 • לימוד ותרגול של עקרונות פדגוגיים להוראה המחזקת חשיבה ולמידה עצמאית
 • חשיפה והתנסות עצמית בשימוש בלוח החכם באופן הממצה את יתרונותיו לחיזוק ההוראה והלמידה
 • תרגול ובנייה של שיעורים העושים שימוש פורה בלוח החכם. 
 

קורס כללי להטמעת הלוח החכם בדגש על היבטים פדגוגיים

30 שעות

מיועד למורים בדיסציפלינות השונות

קורס לשימוש בלוח החכם בדגש על היבטים פדגוגיים בדיסציפלינות שונות

30 שעות

מיועד למורי מדעים /

למורי מתמטיקה

סדנאות חדרי  מורים הטמעת הלוח

30 שעות

מיועד לכלל המורים בבית הספר

קורס מנחים לשימוש בלוח החכם בדגש על היבטים פדגוגיים

60 שעות

מיועד למנחי תיקשוב בית ספריים

הרצאה על הלוח החכם ושימושיו

שעתיים אקדמיות

 

יום עיון למורים

4-6 שעות אקדמיות

מיועד למורים

ימי עיון למנהלים

4-6 שעות אקדמיות

צוותי ניהול

קורס וירטואלי לשימוש בלוח החכם בדגש על היבטים פדגוגיים

2-3 מפגשים פרונטאליים והשאר מתוקשבים

מורים

מערכי שיעור חכמים

 

 

מערך תקשובי יישובי