המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מקורות בנושא הלוח החכם

 1. בלאו א., הלוח האינטראקטיבי: "איפור" או "יופי אמיתי"?, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס.
 2. בלאו א., השפעת הלוח האינטראקטיבי על תלמידים, מורים תהליכי ותוצרי למידה.
 3. יהושפט ג., בן-זקן א., הטכנולוגיה והחינוך: האתגר האקדמי, מכללת בית ברל, 2002.
 4. מדיוסר ד., נחמיאס ר., טיבון ד., פורקוש ברוך א., מחקר בינלאומי - מודלים פדגוגיים חדשניים משולבי טכנולוגיות מידע ותקשורת.
 5. מדיוסר ד., נחמיאס ר., פורקוש א., חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיית מידע ותקשורת תל אביב: אמות - אוניברסיטת תל אביב, תשס"ז 2006.
 6. משרד החינוך התרבות והספורט, בית ספר המתחדש: שילוב טכנולוגיות ללמידה בישראל מחזון למציאות, 2008.
 7. סלומון ג., טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/ זמורה מידן, 2000.
 8. רותם א'., מודל הוראה: מורה מקוון בתוך הכיתה - " איך אלמד 30 תלמידים בכיתה ללא מחשבים ו...?, 2007.
 9. רותם א'., מטלה לימודית מקוונת/ מתוך הספר א. רותם וי. פלד "לקראת בית-ספר מקוון", הוצאת מכון מופ"ת והוצאת כליל, 2008.
 10. רותם א', פלד י'. מימוש פדגוגיה בכיתה והפקת תוצרי למידה באמצעות כלי המחשה ויצירה מקוונים/ מתוך הספר א.רותם וי. פלד. "לקראת בית-ספר מקוון", הוצאת מכון מופ"ת והוצאת כליל, 2008.
 11. Clements, Anne,Traci Moore and Brian Nelson - Mueller Elementary School Math Intervention "SMART" Project (Student Mathematical Analysis and Reasoning with Technology), 2001.
 12. Deborah Damcott, Janet Landato and Collette Marsh, William Rainey Harper College: Report on the use of smart board interactive whiteboard in physical science, 2000