המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

כרטיס מידע ותכנית עבודה שנתית תשע"ג

רכז/ת יקר/ה:
נא למלא במדויק את כל הפרטים.
באם ישנם שינויים במהלך השנה, באחריותך ליידע את המרכז.

*שם רכז/ת התכנית
*כתובת פרטית
*טלפון בבית
*טלפון נייד
*דואר אלקטרוני


*שם בית הספר
*עיר
*כתובת בית הספר
*טלפון בבית הספר
*פקס
*דואר אלקטרוני של בית הספר


*שם המנהל/ת
*כתובת פרטית
*טלפון בבית
*דואר אלקטרוני של המנהל/ת

*הקבוצות הפועלות השנה בתכנית:

                                  כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

מספר תלמידים בכל שכבה:  

פרטי המורה המלמד:
נא למלא את השדות עבור כל מורה בנפרד.
במידה וקיימים יותר מורים מאשר האפשרויות בטופס, יש למלא טופס נוסף לשאר המורים.

תחום לימוד
שם מורה מלמד
מספר תלמידים
ימי הפעילות בשבוע
שעות הפעילות (נא לרשום שעות בצורה כזו: 8:00-9:00)


תחום לימוד
שם מורה מלמד
מספר תלמידים
ימי הפעילות בשבוע
שעות הפעילות


תחום לימוד
שם מורה מלמד
מספר תלמידים
ימי הפעילות בשבוע
שעות הפעילות


תחום לימוד
שם מורה מלמד
מספר תלמידים
ימי הפעילות בשבוע
שעות הפעילות


לחצו שלח לשליחת הטופס